Termeni și condiții

În această secțiune sunt indicate condițiile în care SC TIN FACTORY SRL permite utilizarea site-ului de către potențialii vizitatori sau clienți.

Accesând și navigând pe acest site, acceptați condițiile de utilizare descrise în continuare.

1. Utilizatorul este de acord să folosească serviciile și informațiile prezentate pe site-ul nostru numai în scopuri legale. Utilizatorul se obligă:
a. să nu modifice, distribuie, transmită, afișeze, publice, reproducă, acorde licențe, creeze produse derivate, transfere sau vândă orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site;
b. să nu folosească și să nu permită vreunui terț să folosească informațiile și serviciile disponibile pe site-ul www.cartusetin.ro pentru a transmite sau a recepționa materiale care contravin dispozițiilor legale în vigoare sau au un conținut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator, amenințător, încalcă orice drept de proprietate intelectuală sau afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică sau este în orice alt mod ofensator;
c. să nu desfășoare activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de tipul "Denial of Service". Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau rețelelor vor fi acționați în instanță, civil și penal.

2. Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze SC TIN FACTORY SRL în justiție atât cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea serviciului sau a rețelei de comunicații a SC TIN FACTORY SRL și a Internetului de către Utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de SC TIN FACTORY SRL ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor condiții.

3. Utilizatorul declară în mod expres că înțelege și este de acord cu următoarele afirmații:
a. Utilizarea serviciilor și a informațiilor prezentate pe site-ul nostru se face pe propria răspundere. Serviciile și informațiile prezentate pe site-ul nostru sunt furnizate pe principiul "așa cum sunt" sau "așa cum sunt disponibile". SC TIN FACTORY SRL nu este responsabil pentru nici o pierdere suferită de către Utilizator, directă sau indirectă, rezultatată din sau legată în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciului, a acestui site web sau site-urilor web în legătură cu acesta.
b. SC TIN FACTORY SRL nu oferă nici o garanție că:
• serviciile și informațiile prezentate pe site-ul nostru îndeplinesc toate cerințele dumneavoastră
• serviciile și informațiile prezentate pe site-ul nostru sunt furnizate neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori
• orice eroare de program este corectată
• serviciile și informațiile prezentate pe site-ul nostru care sunt puse la dispoziția utilizatorilor sunt lipsite de viruși sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor și nu poate fi responsabil de vreo acțiune pe baza respectivelor informații sau a serviciilor.
c. Orice material descărcat sau obținut în alt fel prin utilizarea serviciilor și a informațiilor puse la dispoziție de către SC TIN FACTORY SRL se află astfel la discreția și poate fi folosit doar pe riscul propriu al Utilizatorului. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care sunt accesate serviciile și informațiile sau de alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea oricăror materiale.
d. Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de către Utilizator de la SC TIN FACTORY SRL prin intermediul serviciului, nu crează o garanție care nu este stipulată expres în Condițiile de Prestare a serviciilor de telecomunicații.

4. Utilizatorul ia la cunoștiință că SC TIN FACTORY SRL nu oferă nici un fel de garanții privind securitatea informațiilor care trec prin rețeaua sa de comunicații și prin Internet.

5. Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau rețele este făcută numai pentru ajutorul Utilizatorului și nu implică în nici un fel răspunderea SC TIN FACTORY SRL pentru materialul disponibil pe sau prin acele site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

6. SC TIN FACTORY SRL nu garantează că serviciile sau materialele furnizate de terțe surse sunt acceptabile și disponibile în orice zonă a României. Dacă Utilizatorul accesează alt conținut sau servicii de pe site-uri ale unor terți, SC TIN FACTORY SRL nu este responsabilă pentru respectarea de către Utilizator a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele țări.

7. Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștință de faptul că toate reprezentările stilizate, toate logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale SC TIN FACTORY SRL sau ale companiilor asociate și/sau afiliate și sunt protejate de legislația în vigoare.

8. Prin accesarea acestui site sunteți de acord cu faptul că SC TIN FACTORY SRL are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal ale dumnevoastră, dezvăluite ca urmare a folosirii serviciilor și a informațiilor afișate pe site-ul www.cartusetin.ro.

9. Modificări ale condițiilor - SC TIN FACTORY SRL poate modifica prezentele condiții la anumite intervale de timp fără a anunța Utilizatorul. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștință Utilizatorului prin afișare pe site-ul www.cartusetin.ro. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciile și informațiile după afișarea lor pe site-ul web.

10. Jurisdicție. Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești de pe teritoriul României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

11. Confidențialitate. SC TIN FACTORY SRL nu garantează că folosirea de către Utilizator a acestui site este confidențială. SC TIN FACTORY SRL nu este responsabil pentru nici o pagubă pe care o suferă Utilizatorul sau altă persoană ca rezultat al confidențialității cu privire la folosirea de către Utilizator a acestui site. Orice informație pe care UTILIZATORUL o dezvăluie pe site poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe părți au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul când folosește acest site web. Unele servicii pe care le accesează Utilizatorul pe acest site îi permit SC TIN FACTORY SRL să primească informații cu caracter personal.

12. SC TIN FACTORY SRL prelucrează datele cu caracter personal conform notificării ANSPDC.
SC TIN FACTORY SRL colectează date cu caracter personal, pe paginile sale, numai cu acordul voluntar al utilizatorului sau al clientului, în următoarele scopuri:
- rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele pe care acesta intenționează să le achiziționeze / le-a achiziționat;
- pentru a asigura accesul acestuia la serviciile oferite;
- contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
- contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții.

La solicitarea explicită a utilizatorului, www.cartusetin.ro se obligă să rectifice, să actualizeze, să șteargă și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Informațiile publicate de utilizatori în link-ul "contact", sunt considerate neconfidențiale, lipsite de drepturi de proprietate și intră de drept în proprietatea www.cartusetin.ro fără nici o obligație de a acorda despăgubiri, compensații în bani sau de altă natură celor care le-au furnizat.

Politica de confidențialitate a SC TIN FACTORY SRL se referă doar la datele furnizate voluntar de către client sau utilizator exclusiv pe site. SC TIN FACTORY SRL nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

SC TIN FACTORY SRL se obligă ca datele colectate ale Clientului / Utilizatorului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului / Utilizatorului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate. Excepție face situația în care transferul / accesarea / vizualizarea / etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

SC TIN FACTORY SRL garantează că datele personale ale Clientului, colectate prin intermediului formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic. SC TIN FACTORY SRL nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date.

În temeiul Legii 677/2001, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date; dreptul de intervenție asupra datelor; dreptul de opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; dreptul de a se adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la sediul central al SC TIN FACTORY SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată, ce va fi înregistrată la registratura societății.

Întregul conținut al site-ului www.cartusetin.ro, incluzând marcă, texte, imagini, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea SC TIN FACTORY SRL și / sau a asociaților, partenerilor, furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Semnalarea problemelor legate de aspecte ale drepturilor de proprietate intelectuală se poate face pe adresa de e-mail office@cartusetin.ro.